Pealkiri: 

Tajutud liiklusmüra ja tervisenäitajate vaheline seos

Autorid: Shepelev A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: müra, liiklus, tervisenäitajad
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Shepelev2019.pdf1.14 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti enesehinnangulist kokkupuudet liiklusmüraga, tajutud riski oma tervisele ning seda, mil määral liiklusmüra seostatakse tervisekaebustega. Töö eesmärgiks oli analüüsida nimetatud tegurite seost tervise enesehinnangu ja terviseprobleemidega (südamehaigus, kõrge vererõhk, uinumisraskused, depressioon) müratundlikkust arvesse võttes.
Töös kasutati 2015. aastal Eestis Terviseameti ja Tartu Ülikooli ühistööna läbi viidud küsitlusuuringu "Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude vähendamiseks" andmeid. Tunnuste jaotusi kirjeldati sageduste ja protsentidega. Seoste analüüsimiseks kasutati binaarset logistilist regressioonanalüüsi, mille tulemusena esitati šansside suhted (OR) koos 95% usaldusvahemikega (95% CI).