Pealkiri: 

Radikaalselt kirurgiliselt ravitud kopsuvähi esmasjuhtude andmekvaliteet Eesi Vähiregistris

Autorid: Põdra G
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: kopsuvähk, registrid, andmekvaliteet
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põdra2019.pdf1.11 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti Eestis perioodil 2000-2015 radikaalselt kirurgiliselt ravitud kopsuvähi esmasjuhtude andmekvaliteeti Eesti Vähiregistris (EVR). Töö eesmärgid olid (1) kirjeldada esmase kopsuvähi tõttu radikaalselt kirurgiliselt ravitud juhte, (2) hinnata esmase kopsuvähi radikaalse kirurgilise ravi andmete kokkulangevust EVR-i ja haiglate (Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum) andmete põhjal, (3) kirjeldada esmase kopsuvähi radikaalse kirurgilise ravi andmete täielikkust ja valiidsust EVR-is ning (4) hinnata vähiregistri andmekvaliteedi mõju kopsuvähi kirurgilise ravi aktiivsuse hindamisele Eestis.