Pealkiri: 

Tervisekäitumine ja mittenakkushaiguste levimus ravikindlustuseta inimeste seas: Eesti terviseuuring 2014

Autorid: Põder N
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, mittenakkushaigused, ravikindlustus, terviseuuringud
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põder2019.pdf574.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti 19-62-aastaste Eesti täiskasvanute seas ravikindlustusega kaetust ja selle seoseid erinevate teguritega. Töö eesmärgiks oli kirjeldada ravikindlustuseta isikuid ning erinevusi ja seoseid ravikindlustamata ja -kindlustatud isikute vahel tervisekäitumises, mittenakkushaiguste levimuses ning tervishoiuteenuste kasutamises.
Magistritöö põhines Eesti terviseuuring 2014 andmetel ja lõppvalim koosnes 3662 uuritavast, kellest naised moodustasid 54,5%. Andmed koguti küsimustiku täitmise teel, mida sai teha nii intervjuuna kui ka iseseisvalt e-keskkonnas.