Pealkiri: 

Käe haardetugevuse seosed füüsilise tervise, tervisekäitumuslike ning demograafiliste teguritega Eesti 60-aastastel ja vanematel inimestel SHARE uuringu põhjal

Autorid: Vaiknemets R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: vanemaealised, tervis, tervisemõjurid, tervisekäitumine
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vaiknemets2019.pdf885.89 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Eesti rahvastik on vananev ning vananemisega käib kaasas isiku paratamatu funktsionaalse võimekuse kahanemine, mille üks väljendus on lihasjõu alanemine. Eeakate tervislik seisund ja suutlikkus toime tulla igapäevatoimetustega on rahvatervise seisukohast olulise tähtsusega. Vanemaealistele võib tunduda, et kui kahju on tervisele juba tehtud, nt halbade elustiilivalikutega, siis ei ole võimalik või mõtet enam muutusi ellu sisse tuua, kuid autori arvates ei ole kunagi hilja asendada halbu harjumusi heaolu edendava tervisekäitumisega.
Magistritöös on kasutatud üle-euroopalise vanemaealist rahvastikku hõlmava SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) uuringu Eesti andmeid. Uuringu esinduslik tõenäosuslik valim on koostatud 50-aastastest ja vanematest Eesti elanikest rahvastikuregistri alusel. Käesoleva magistritöö lõppvalim hõlmab 4118 osalejat ja on läbilõikeline uuring, mille eesmärgiks on kirjeldada Eesti näitel 60-aastaste ja vanemate inimeste hulgas käe haardetugevust (edaspidi KHT) ning analüüsida selle võimalikku seost tervisekäitumuslike, füüsilise tervise tegurite ning demograafiliste tunnustega.