Pealkiri: 

Emakakaelavähi sõeluuringus osalemist mõjutavad tegurid Eestis

Autorid: Koreinik L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: emakakaelavähk, sõeluuringud, tervishoiuteenuste kvaliteet, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2019
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Koreinik2019.pdf874.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös käsitletakse registripõhistel andmetel emakakaelavähi sõeluuringus osalemisega seotud tegureid sõeluuringusse kutsutud Eesti naistel. Töö eesmärgiks oli uurida, kas ja kuidas mõjutab Eesti naiste emakakaelavähi sõeluuringus osalemist nende sotsiaaldemograafiline taust. Lisaks personaalsetele teguritele vaadeldi sõeluuringu korralduslike tegurite (sõeluuringusse kutsumise aasta, saadetud kutsete arv, kutsete saatmise aeg) mõju sõeluuringus osalemisele.
Töö analüüs põhineb vähi sõeluuringute registri ja rahvastikuregistri andmetel. Töös analüüsitakse 2015.-2018. aastal emakakaelavähi sõeluuringu kutse saanud naiste sotsiaalmajanduslikku ja -demograafilist tausta ning sõeluuringu korralduslikke tegureid sõeluuringus osalemise mõjuritena.