Pealkiri: 

Dialüüsravil olevate patsientide vajadus sotsiaaltöö teenuse järele elukvaliteedi ja sotsiaalse toimetuleku hinnangu alusel

Autorid: Lõhmus K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond
Märksõnad: elukvaliteet, sotsiaalteenused, sotsiaalprobleemid, sotsiaalsed võrgustikud, suhted, vaimne tervis, depressioon, tervislik seisund, ravi, haiglaravi, nõustamine
Välja antud: 2005
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2005.doc1.88 MBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva uurimuse eesmärk oli kirjeldada dialüüsravil olevate patsientide elukvaliteeti ja sotsiaalse toimetuleku raskusi ning vajadusi kliinilise nefroloogia sotsiaaltöö järele. Andmete kogumiseks kasutati küsimustikku, mille koostamisel tugineti küsimustikule "Elukvaliteet neerupuudulikkuse korral" (Kidney Disease Quality of Life Short FormTM, Version 1.1. KDQOF SFTM) ja eelnevale töökogemusele neeruasendusravil olevate patsientidega. Andmete kogumine viidi läbi ajavahemikul juuli-september 2004. Uurimusse olid kaasatud kõik Eesti haiglad, kus teostatakse pikaajalist dialüüsravi ja kus peritoneaaldialüüsi patsiendid käivad regulaarsel kontrollil - SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Puru Haigla, AS Kuressaare Haigla ning eradialüüsi kabinetid - OÜ Renalis (kabinet Narvas ja Paides) ja OÜ Renculus (kabinet Pärnus, Rakveres, Võrus ja Viljandis). 168-st välja jagatud küsimustikust tagastati 151 küsimustikku (89,8%).