Pealkiri: 

Sünnitusjärgne depressioon kui sotsiaalprobleem

Autorid: Oesso T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduskond
Märksõnad: sotsiaalprobleemid, vaimne tervis, depressioon, emadus, rasedus, naised, lapsed, lapsevanemad, suhted, sotsiaalteenused, tervishoid
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Oesso2006.pdf435.1 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Reproduktiivtervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Magistritöö raames on viidud läbi uurimus eesmärgiga anda ülevaade sünnitusjärgse depressiooni olemusest ning välja selgitada emade psühhosotsiaalse toimetuleku probleemid ja vajadused.
Uuringu raames viidi läbi 12 poolstruktureeritud kvalitatiivset intervjuud ja kaks poolstruktureeritud kvalitatiivset ekspertintervjuud. Valimisse kuulusid 12 sünnitusjärgset depressiooni põdenud ema ja üks praktiseeriv psühholoog ning üks praktiseeriv sotsiaaltöötaja. Ekspertintervjuu eesmärk oli saada lühike ülevaade antud probleemist praktiseerivate spetsialistide pilgu läbi.