Pealkiri: 

Antiretroviirusravimite kasutamise kulutõhusus HIV-negatiivsetel isikutel: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH37

Autorid: Juus E, Kõivumägi K, Soodla P, Jaaniso K, Lutsar K, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: HIV, ennetamine, antiretroviirusravi, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Juus E, Kõivumägi K, Soodla P, et al. Antiretroviirusravimite kasutamise kulutõhusus HIV-negatiivsetel isikutel. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2018.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH37_HIV_prep.pdf1.3 MBAdobe PDF
TTH37_HIV_prep_summary.pdf139.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Siinse raporti eesmärk on hinnata antiretroviirusravimite kasutamise kulutõhusust isikutel, kes on kokkupuutes HIV-positiivsete isikutega.
HIV-positiivsete inimestega puutuvad kokku HIV-negatiivsed isikud, kellest osa jaoks on HIVsse nakatumise risk oluliselt suurem, nt seksuaalpartnerid ja narkootikumide kaastarvitajad. Selliste juhtude puhul on võimalik rakendada HIVga kokkupuute eelset profülaktikat ehk PrEPi (ingl pre-exposure prophylaxis), mis tähendab antiretroviirusravimite kasutamist inimestel, kes on küll HIV-negatiivsed, kuid kellel on suur nakatumise risk.
Raporti esimestes peatükkides kirjeldatakse HIV-nakkuse ennetamise võimalusi. Seejärel kirjeldatakse teaduskirjanduse põhjal võimalike raviskeemide efektiivsust ja kulutõhusust. Lisaks analüüsitakse HIV-nakkust vältivate ravimite kulutõhusust Eestis ja nende lisamise mõju ravikindlustuse eelarvele.