Pealkiri: 

Televisioonisaadete seos teise ja kolmanda kooliastme õpilaste suhtumisega alkoholi, tubakatoodete ja uimastite tarbimisele

Autorid: Rikk K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Haridusteaduskond
Märksõnad: koolid, õpilased, meedia, televisioon, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, tubakas, hoiakud
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rikk2009.doc280 kBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolevas töös uuriti Järvamaa II ja III kooliastme õpilaste suhtumist alkoholi, tubakatoodete, uimastite tarbimisse ning nende seoseid televiisori vaatamisega. Sissejuhatuses antakse ülevaade televiisori vaatamise, alkoholi, tubakatoodete ja uimastite tarbimise harjumustest noorte hulgas ning varasematest teemakohastest uurimustest. Valimisse kuulus 272 õpilast. Õpilased täitsid neljaosalise ankeedi. Küsitlustulemuste põhjal leiti statistilisi andmetöötlusmeetodeid kasutades (korrelatsioonanalüüs, t-test) õpilaste teleri vaatamise harjumused, suhtumise alkoholi, tubakatoodete ja uimastite kasutamisse ja nende omavahelised seosed.
Antud töö tulemustest selgus, et õpilased eelistavad enim vaadata meelelahutussaateid. Korrelatsioonanalüüsid näitasid, et õpilasi, kes suhtuvad positiivselt alkoholi ja tubakatoodete tarbimisse, ei häirinud televiisorist näidatav alkoholi, tubakatoodete tarbimine. Seost televiisori vaatamise kestuse ning alkoholi, tubakatoodete ja uimastite tarbimisse positiivselt suhtumise ega tarbimise vahel ei ilmnenud. Selgus, et õpilased, kelle lemmiktegelased tarbivad alkoholi, tubakatooteid ja/või uimasteid, suhtuvad ka ise eelnimetatud mõnuainetesse positiivselt.