Pealkiri: 

Uimastiennetus läbi sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamise lihtsustatud õppekavaga 4.-5. klassis kolme eesti õppekeelega kooli näitel

Autorid: Põiklik E
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Haridusteaduskond
Märksõnad: ennetamine, narkootikumid, õpilased, koolid, lapsed, õpetajad, alkohol, tubakas, hoiakud, hinnangud, puuetega lapsed
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põiklik2008.pdf448.48 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva uurimistöö üldiseks eesmärgiks oli hinnata sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamise metoodika sobivust uimastiennetusprogrammina kerge intellektipuudega 4.-5. klassi õpilastele ja nende õpetajatele. Selleks viidi läbi kvalitatiivne eksperiment kolmes lihtsustatud õppekavaga koolis ning uuriti programmi mõju õpilaste uimastialastele teadmistele, sotsiaalsete toimetulekuoskuste rakendamisega seotud teadmistele ning alkoholi ja tubaka tarvitamisega seotud hoiakutele. Samuti uuriti õpetajate hinnangut programmi teostatavusele ning programmile eelnenud koolituse sobivust ja vajalikkust antud metoodika kasutamiseks. Programm koosnes kolmeteistkümnest kolme kuu jooksul läbi viidud tunnist ning sisaldas uimastialaste teadmiste õpetamist koos sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisega.
Uurimistöö tulemused näitavad, et läbi viidud sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamisel põhinev uimastiennetusprogramm on kerge intellektipuudega 4.-5. klassi õpilaste ja nende õpetajate jaoks teostatav ning programmi käigus paranevad õpilaste uimastialased ning sotsiaalsete oskuste rakendamisega seotud teadmised, kuid mitte uimastitarbimisega seotud hoiakud.