Pealkiri: 

Depressiivsus Eesti vanemaealistel

Autorid: Valma K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: depressioon, vanemaealised, suitsetamine, füüsiline aktiivsus, alkoholitarbimine
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Valma2018.pdf741.06 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöös on kasutatud Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuringu (SHARE, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 4. küsitluslaine Eesti andmeid. Eesti valim on moodustatud rahvastikuregistri põhjal juhuvalimina enne 1961. aastat sündinud isikutest. Käesolev magistritöö on 6469 vastanuga läbilõikeline uuring. Andmete kirjeldamiseks ja analüüsimiseks kasutati sagedustabeleid, protsente, hii-ruut testi ja logistilist regressiooni. Käesolevas töös hinnati erinevate sotsiaal-demograafiliste, füüsilise tervise ja tervisekäitumuslike tegurite seost depressiivsusega.