Pealkiri: 

Narkootikume süstivate naiste ja meeste võrdlus

Autorid: Urtson J
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: narkomaanid, mehed, naised, nakkushaigused, riskikäitumine
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Urtson2018.pdf723.8 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Magistritöö eesmärk oli kirjeldada narkootikume süstivate naiste ja meeste sotsiaal-demograafilisi tunnuseid, narkootikumide tarvitamise ja seksuaalkäitumisega seotud riskitegureid ja -käitumist, HIV ja HCV nakkuse levimust ning testimist nende nakkuste suhtes. Samuti võrreldi narkootikume süstivate naiste ja meeste vahelisi erinevusi narkootikumide tarvitamise ja seksuaalkäitumisega seotud riskikäitumises ning nimetatud nakkuste levimuses ja testimises.
Magistritöö põhineb 2016. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt Kohtla-Järvel tehtud uuringul "HIVi levimus ja riskikäitumine narkootikume süstivate inimeste hulgas". Andmete kirjeldavas analüüsis kasutati kategooriliste tunnuste puhul sagedustabeleid (n) ja levimusmäärade (%) arvutamist, arvuliste tunnuste puhul arvutati mediaan ning miinimum ja maksimum. Narkootikume süstivate inimeste soospetsiifilise riskikäitumise seoste hindamiseks sotsiaal-demograafiliste tegurite ja narkootikumide kasutamise kestusega kasutati erinevaid kohandatud logistilise regressiooni mudeleid.