Pealkiri: 

Metaboolse sündroomi komponentide levimus ja seosed toitumisega noorukieast täiskasvanueani

Autorid: Taimur T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: ainevahetussündroom, toitumine, levimus
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Taimur2018.pdf1.33 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös hinnati metaboolse sündroomi (MS) komponentide kujunemist ja seost toitumisega noorukieast täiskasvanueani. Töö eesmärkideks oli 1) hinnata metaboolse sündroomi komponentide levimust noorukitel ja noortel täiskasvanutel; 2) kirjeldada vähemalt ühe metaboolse sündroomi komponendi esinemise (MS riski) seoseid toitumise ja taustateguritega; 3) analüüsida metaboolse sündroomi riski olemasolu 25-aastastel seoses üksikute komponentide olemasoluga 15-aastasena ning kohandades segavatele teguritele.
Magistritöö põhines Eesti Laste Isiksuse, Käitumise ja Tervise Uuringu (ELIKTU) noorema kohordi laste teise (2004. aastal) ja neljanda (2014. aastal) uuringulaine raames kogutud andmetel. Töös kasutatud valim koosnes 2004. aastal 483 noorukist (46% poisse, 54% tüdrukuid) ning 2014. aastal 425 täiskasvanust (44% mehi, 56% naisi).