Pealkiri: 

Elukoha, vanuse ja soo seos vähi staadiumiga valitud paikmete puhul

Autorid: Silm K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: vähk, elukoht, elulemus, kasvajad, vähiregistrid
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Silm2018.pdf816.13 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Uuringus kasutati Eesti vähiregistri andmeid aastatel 1995-2014 diagnoositud vähi esmasjuhtude kohta. Analüüsi kaasati elupuhuselt diagnoositud esmasjuhud, välja jäeti ainult surmatunnistuse juhud ja lahangujuhud ning meestel diagnoositud rinnavähijuhud. Varase staadiumina käsitleti lokaalse levikuga kasvajaid ja lokaalselt või regionaalselt levinud kasvajaid ning hilise staadiumina kaugmetastaasidega kasvajaid. Uuringus analüüsiti kokku 13 617 eesnäärmevähijuhtu, 12 315 rinnavähijuhtu ning 14 500 kolorektaalvähijuhtu.
Uuringu tulemuste põhjal võib järeldada, et hilisstaadiumis saadud diagnooside osakaal Eestis väheneb, kuid nii rinna- kui kolorektaalvähi puhul ei ole olukord võrreldes Lääne-Euroopaga hea. Uuringus leiti olulisi erinevusi elukoha, vanuse ja soo lõikes. Teadlikkus ja sõeluuringutes osalus on Eestis madal. Kolorektaalvähi sõeluuringuid alustati Eestis pärast uuringuperioodi lõppu ja selle mõju käesolevas analüüsis hinnata ei saanud.