Pealkiri: 

Kopsuvähi kirurgilise ravi muutused Eestis aastatel 2000-2015

Autorid: Lelebina L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: vähk, kirurgia, arengusuunad, kopsuvähk
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lelebina2018.pdf1.13 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöös uuriti muutusi kopsuvähi kirurgilises ravis Eestis aastatel 2000-2015. Töö eesmärgiks oli kirjeldada kõigi kirurgiliselt ravitud kopsuvähi patsientide soolist ja vanuselist koosseisu, kasvaja morfoloogilist tüüpi ja levikut ning kirurgilises ravis kasutatud juurdepääsuteed ja operatsioonimahtu. Võrrelda kirurgiliselt ravitud kopsuvähi patsientide soolist ja vanuselist ning vähi morfoloogilist jaotust kõigi samal perioodil kopsuvähki haigestunud patsientidega ning analüüsida eelnimetatud tunnuste vahelisi seoseid. Uuringusse kaasati Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist kokku 2075 patsienti (1582 meest ja 493 naist). Kirjeldavas analüüsis kasutati sagedustabeleid. Erinevuste hindamiseks kasutati hii-ruut testi.