Pealkiri: 

Kehaline aktiivsus ja selle seosed sotsiaalmajanduslike teguritega 25-aastaste täiskasvanute seas

Autorid: Kalju M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervis, täisealised
Välja antud: 2018
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kalju2018.pdf877.41 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: magistritöös uuriti 25-aastaste Eesti täiskasvanute kehalist aktiivsust ja selle seoseid sotsiaalmajanduslike tegurite, kehamassiindeksi, treeningutel osalemise ja ekraaniajaga. Magistritöö eesmärgid olid 1) hinnata, kui suur osa uuritavatest täidab WHO soovitusliku kehalise aktiivsuse kriteeriumi kahe erineva mõõtmismeetodi võrdluses; 2) võrrelda kehaliselt aktiivsete ja inaktiivsete uuritavate sotsiaalmajanduslikke tegureid, kehamassiindeksit, treeningutel osalemist ja ekraaniaega; 3) analüüsida seoseid kehalise aktiivsuse ja sotsiaalmajanduslike tegurite vahel kahe erineva mõõtmismeetodi alusel, võttes arvesse segavate tegurite (soo, kehamassiindeksi, treeningutel osalemise ja ekraaniaja) mõju.