Pealkiri: 

Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH32

Autorid: Reile R, Võrno T, Kals J, Ilves P
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: sõeluuringud, tervisetehnoloogiate hindamine, aneurüsm, kulutõhusus
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Reile R, Võrno T, Kals J, et al. Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH32. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2017.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH32_AAA_summary.pdf140.07 kBAdobe PDF
TTH32_AAA.pdf1.58 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Kõhuaordi aneurüsm (ingl abdominal aortic aneurysm; AAA) on haigus, mida
iseloomustab kõhuaordi diameetri lokaalne suurenemine 30 mm ja enam. AAA on potentsiaalselt eluohtlik haigus, kuna selle progresseerudes ning kirurgilise ravita võib kõhuaort rebeneda. AAA rebendi ehk ruptuuri korral on suremus kuni 90%. Seetõttu on AAA õigeaegne avastamine ja definitiivne kirurgiline ravi väga oluline. AAA varaseks avastamiseks on mitmes Euroopa riigis (nt Rootsis ja Inglismaal) käivitatud rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid, kus AAA diagnoositakse ultraheliuuringul.
Raporti eesmärk on analüüsida AAA sõeluuringu võimalikku korraldust, tulemuslikkust ning kulutõhusust Eestis. Selleks kirjeldatakse AAA etioloogiat, epidemioloogiat ja haiguskoormust Euroopas ja Eestis. Teaduskirjanduse põhjal käsitletakse AAA sõeluuringu korraldust, efektiivsust ja kulutõhusust teistes riikides. Kulutõhususe uuringute ning Eesti ravipraktikast lähtuvate sisendandmete põhjal modelleeritakse sõeluuringu kulutõhusust Eestis. Sõeluuringu võimaliku käivitamisega kaasneva lisakulu kohta esitatakse eelarve mõju analüüs 5 aasta perspektiivis.