Pealkiri: 

Elanike ootused arstiabi suhtes

Väljaandja/tellija: Emor, Haigekassa, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: hinnangud, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, rahulolu, tervishoid, finantseerimine, tervishoiukorraldus, perearstid, kiirabi, ravikindlustus
Välja antud: 2001
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2001.pdf517.37 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli analüüsida rahulolu arstidega ning arstiabiga üldiselt; probleeme ja kitsaskohti, mis on tekkinud arsti juurde pääsemisel; Eesti elanike suhtumist arstiabi kättesaadavusse ja kvaliteeti; kokkupuuteid kohaliku haigekassaga; kanaleid, kus elanikud hangivad teavet ravikindlustuse kohta.
Aruandes on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.
Lisas on esitatud metoodika ja valimi kirjeldus, vabad vastused, uuringu küsimustik ja tulemused tabeljaotustena.
Uuringu tellija on Keskhaigekassa.