Pealkiri: 

Elanike ootused arstiabi suhtes

Väljaandja/tellija: Emor, Haigekassa, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: hinnangud, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, rahulolu, tervishoid, finantseerimine, tervishoiukorraldus, tervislik seisund, perearstid, kiirabi, eluviisid, tervishoiureformid, ravikindlustus
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2002.pdf635.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli anda informatsiooni elanike rahulolu kohta Haigekassaga; selgitada Eesti elanike rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga (üldarstiabi, ambulatoorne eriarstiabi, statsionaarne eriarstiabi); selgitada elanike arvamus käimasolevate tervishoiureformide kohta; hinnata elanikkonna informeeritust tervishoiureformidest.
Aruandes on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.
Lisas on esitatud metoodika ja valimi kirjeldus, vabad vastused, uuringu küsimustik ja tulemused tabeljaotusena.
Uuringu tellijad on Keskhaigekassa ja EV Sotsiaalministeerium.