Pealkiri: 

Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia

Autorid: Laius O
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Märksõnad: osteoporoos, ravimid, ravimikasutus, ravisoostumus, luumurrud
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laius2017.pdf11.93 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Uurimistööle seati järgnevad konkreetsed eesmärgid:
1) Analüüsida osteoporoosiravimite summaarset kasutamist Eestis ning võrrelda seda teiste Balti riikidega;
2) Analüüsida ravimite kasutamise ning osteoporoosist tingitud luumurdude
esinemise omavahelist mõju;
3) Välja selgitada esmase ja teisese ravijärgimuse määr Eestis ning neid mõjutavad patsiendi karakteristikud;
4) Välja selgitada keskmine aeg, mis kulub osteoporoosiravimite retseptide
välja kirjutamisest nende ostmiseni ning arvutada välja kulutused, mis tehti
mitteefektiivsetele ravikuuridele.