Pealkiri: 

Elanike rahulolu arstiabiga

Väljaandja/tellija: tnsEmor, Haigekassa
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, rahulolu, tervishoid, haiglad, kiirabi, finantseerimine, ravimid, hambaarstid, hambaravi, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnsEmor2003.pdf1.18 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti elanike rahulolu järgmiste tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi suhtes: üldarstiabi, ambulatoorne eriarstiabi, statsionaarne eriarstiabi; anda ülevaade Eesti elanike suhtumisest tervislikesse eluviisidesse; anda informatsiooni elanike rahulolu kohta Haigekassaga ja ravikindlustuse süsteemiga; hinnata elanikkonna teadlikkust oma õigustest seoses tervishoiuteenuste tarbimisega.
Aruandes on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.
Lisas on esitatud metoodika ja valimi kirjeldus, uuringu küsimustik ja tulemused tabeljaotustena.
Uuringu tellija on Eesti Haigekassa