Pealkiri: 

Organiseeritud sõeluuring eesnäärmevähi varaseks diagnoosimiseks Eestis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH26

Autorid: Jürisson M, Alloja J, Punab M, Tamm T, Lang K, Eiche I, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: eesnäärmevähk, sõeluuringud, Eesti, mehed, tervishoiukorraldus, vähk, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Jürisson M, Alloja J, Punab M, et al. Organiseeritud sõeluuring eesnäärmevähi varaseks diagnoosimiseks Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut; 2017.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH26_PSA_soeluuring.pdf2.08 MBAdobe PDF
TTH26_prostate_cancer_screening_summary.pdf166.35 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Eesnäärmevähi (ENV) avaldumus ja suremus Eestis on Euroopa suurimaid. 2014. aastal haigestus Eestis ENVsse 1083 ja haigusesse suri 271 meest. Enamuse ENV juhtude areng sümptomite avaldumiseni kestab 15-25 aastat ja suurem osa ENV diagnoosiga meestest sureb teiste haiguste tõttu. ENV progresseerumisriski hindamiseks kasutatakse ENV histoloogilisel ülesehitusel põhinevat Gleasoni skoori (GS). Suure GSiga (> 7) kasvajad on agressiivsema kulu ja halvema prognoosiga.
Raporti eesmärk on hinnata rahvastikupõhise ENV organiseeritud sõeluuringu mõju rahvastiku tervisele ja sellega seotud tervishoiukulusid ja võrrelda neid Eesti praeguse tavapraktikaga, s.o ENV varase diagnoosimisega. Tulemuste alusel antakse soovitusi ENV organiseeritud sõeluuringu rakendamise kohta Eestis.
Analüüsil selgus, et kuigi organiseeritud sõeluuringu rakendamisel Eestis väheneks haigusspetsiifiline suremus 21 aasta jooksul kuni 8%, oleks ENV absoluutse suremuse langus väike (0,05%) ja ühe ENV surma ärahoidmiseks tuleks skriinida kuni 2000 meest. Tervisevõit ühe 50-aastase skriinitava mehe kohta 21 aasta jooksul oleks vaid 0,002 eluaastat, kuid arvestades samaaegset elukvaliteedi vähenemist, kaotataks samal ajal keskmiselt 0,011 QALYt. Kulu ühe skriinitud mehe kohta suureneks 194 euro võrra ehk 36% ja kulu ühe avastatud vähi kohta väheneks 250 euro võrra (3%). Sõeluuringuga kaasneks lisakulu 1,2 miljonit eurot aastas. Kuna organiseeritud sõeluuringust ei tulene võitu kvaliteetsetes eluaastates, kuid kaasneb suurem kulu, ei ole Eestis PSA testil põhineva organiseeritud sõeluuringu rakendamine ENV varaseks diagnoosimiseks põhjendatud. Efektiivsem ja odavam on jätkata oportunistliku sõeluuringu ehk võimaluspõhise testimisega.