Pealkiri: 

Physical activity and sedentary time of 7-13 year-old Estonian students in different school day segments and compliance with physical activity recommendations

Autorid: Mooses K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, õpilased, koolid, Eesti, liikumine, liikumisharjumused
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Mooses2017.pdf1.2 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Eesti õpilaste liikumisaktiivsus koolipäeval - milline on olukord? Eesti õpilaste liikumisaktiivsuse tase on murettekitavalt madal - vaid veerand Eesti 7-13 aastastest õpilastest liigub igal koolipäev tervise seisukohalt piisavalt, samas kui ligikaudu viiendik õpilastest ei täida soovituslikku liikumisaktiivsust mitte ühelgi koolipäeval. Sellisele tulemuseni jõudis uuring, kus mõõdeti liikumisanduritega üle Eesti 636 õpilase liikumisaktiivsust koolipäevadel. Vastavalt nii riiklikule kui ka rahvusvahelistele soovitustele peaksid õpilased liikuma iga päev vähemalt 60 minutit intensiivsusega, mis tekitab soojatunde ja toob kaasa hingamise sagenemise. Lisaks soovitatakse veeta võimalikult vähe aega istudes. Kuna õpilased veedavad palju aega koolis, on koolil oluline roll õpilaste liikumisaktiivsuse toetamisel ning istuva aja vähendamisel. Uuringus osalenud õpilased kogusid veerand päevasest aktiivsest liikumisest koolis, samas kui naaberriigis Soomes on vastav näitaja pea poole suurem. Vaadates liikumisaktiivsust erinevates ainetundides nähtus, et valdavat osa ainetunde iseloomustab pikk istumisaeg ehk enamik ainetunnist veedeti istudes. Samas eri riikide tulemused on näidanud, et liikumise ja tunni teema lõimimine võimaldab ka ainetundidel oluliselt panustada päevase soovituslikku liikumisaktiivsuse taseme saavutamisesse. Nagu võis eeldada, oli koolis kõige aktiivsemaks tunniks kehaline kasvatus, kus kolmandik tunnist veedeti soovitusliku intensiivsuse tasemega. Samas üllatuslikult kolmandik kehalise kasvatuse tunnist olid õpilased kehaliselt mitteaktiivsed ehk istusid, seisid. Sellele vaatamata oli õpilaste päevane liikumisaktiivsuse tase oluliselt kõrgem nendel päevadel kui osaleti kehalise kasvatuse tunnis ning seda sõltumata treeningutel osalemisest.