Pealkiri: 

The influence of immunological markers to susceptibility to HIV, HBV, and HCV infections among persons who inject drugs

Autorid: Kallas E
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: narkomaania, narkomaanid, HIV, hepatiit
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kallas2017.pdf3.36 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV) põhjustavad nii maailmas kui ka Eestis mitmeid terviseprobleeme. Nende viiruste nakatumisteed on sarnased ja seega on sagedane samaaegne haigestumine nii HIV kui ka hepatiidi viirustega. Eriti suur on probleem süstivate narkomaanide (SN) seas. Kuigi süstimise teel levivad HIV, HBV ja HCV väga efektiivselt, on mitmeid inimesi, kes nende viirustega ei nakatu (eksponeeritud seronegatiivsed inimesed - ESN). Siiani ei ole teada nende mitte-nakatumise põhjuseid, kuid vastavate mehhanismide väljaselgitamine võib aidata võidelda viirusnakkuste levikuga või hõlbustada uute ravimite välja töötamist. Varasemad uuringud seksuaalsel teel eksponeeritute seas on näidanud, et HIV-i nakatumist mõjutavad ka inimese geneetilised ja immunoloogilised faktorid, sealhulgas T rakkude hulk ning jaotus. Käesoleva töö eesmärgiks oli kirjeldada, kuidas T rakkude jaotus ja interleukiin 10 (IL-10) polümorfismid mõjutavad HIV-i nakatumist ja kuidas HIV-i koosesinemine HBV ja HCV-ga ning süstiv narkomaania mõjutavad T rakkude jaotust SN-idel. Uuringusse kaasati 345 SN-i ja 496 veredoonorit ning T rakkude analüüsiks lisaks 45 vanusele ja soole kohandatud tervet vabatahtlikku. Interleukiin 10 (IL-10) polümorfismid määrati reaalaja PCR-iga ning T rakkude analüüs teostati voolutsütomeetriga. Uuringus leiti, et IL-10 -1082A ja -592A alleelid kaitsevad HIV nakkuse eest ja -592AC-d sisaldavad genotüübi paarid kaitsevad HIV ning HBV nakkuste eest SN-ide seas. Sarnaselt seksuaalsel teel nakatunud ESN-idele, on narkootikume süstivatel ESN-idel kõrgem immuunaktivatsioon, kõrgem CD45RA+RO+ rakkude protsent ja madalam CCR5 ekspresioon kui tevetel vabatahtlikel. HBV+HCV+ kaksiknakkusega SN-idel on muutunud ainult CD4+ rakkude arvukus, mis näitab, et HBV ja/või HCV seropositiivsus omab vähest mõju T raku jaotusele. HIV-HBV-HCV- SN-idel on muutunud mälurakude jaotus, kõrgem immuunaktivatsioon ja rohkem CCR5+ rakke võrreldes tervete vabatahtlikega. Seega mõjutab ka süstiv narkomaania HIV-st, HBV-st ja HCV-st sõltumata T rakkude jaotust.