Pealkiri: 

E-sigaretid Eestis: tarvitamine ja meediakajastus

Autorid: Daum K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: suitsetamine, tubakatooted, e-sigaretid, meedia
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Daum2017.pdf928.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesolevas töös uuriti e-sigareti tarvitamist ning e-sigaretiga seotud meediakajastust Eestis. Töö eesmärgid olid (1) kirjeldada e-sigareti tarvitamise levimust Eesti 16-64aastaste täiskasvanute hulgas aastatel 2012-2016, (2) analüüsida e-sigareti tarvitamise seoseid uuringuaasta, sotsiaaldemograafiliste tegurite ja teiste tubakatoodete tarvitamisega, (3) analüüsida e-sigaretiga seotud artikleid Postimees Online'is 2008-2016 ja (4) uurida e-sigareti tarvitamise, meediakajastuse ja e-sigaretti reguleeriva seadusandluse kujunemise seoseid aastatel 2008-2016.
E-sigareti tarvitamise levimust uuriti Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus kogutud 16¿64aastaste täiskasvanute (n = 7535) andmete põhjal. E-sigareti tarvitamise levimusmäära arvutamiseks kasutati sagedustabeleid. Logistilise regressiooni abil analüüsiti e-sigareti tarvitamise seoseid uuringuaasta, soo, vanuserühma, perekonnaseisu, rahvuse, sigareti suitsetamise ning vesipiibu, põsktubaka ja nuusktubaka tarvitamisega. Arvutati välja kõigile teguritele kohandatud šansisuhted (OR) koos 95% usaldusvahemikuga (CI).
E-sigaretiga seotud meediakajastust uuriti kontentanalüüsi meetodil. Analüüsi kaasati Postimees Online'is ilmunud 88 artiklit, millest eraldati erinevate huvigruppide poolt esitatud 123 arvamust e-sigaretiga seotud teemadel. Selgitati välja, milliseid e-sigaretiga seotud teemasid kajastati, kes olid tsiteeritud huvigrupid ning milline hinnang anti e-sigareti tarvitamisele. Uurimisinstrumendiks oli autori poolt välja töötatud kodeerimisjuhend.