Pealkiri: 

Viljatuse levimus ja viljatuse ning viljatusravile pöördumisega seotud tegurid aastatel 2004 ja 2014 Eestis

Autorid: Sildnik L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: viljatus, reproduktiivtervis, viljatusravi, Eesti
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sildnik2017.pdf506.05 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärk oli hinnata viljatuse levimust ning analüüsida viljatuse ja viljatuse tõttu ravile pöördumisega seotud tegureid. Magistritöö põhines Eesti Naiste Terviseuuringu 2004. ja 2014. aasta andmetel.
Töös kasutatud valim koosnes 20-44-aastastest seksuaalvahekorras olnud naistest ning kokku analüüsiti 3307 viljatuse küsimusele vastanu andmeid. Esitati kahe uuringuaasta viljatuse kaalutud levimused ning viljatuse tõttu arstile pöördumise kaalutud levimused koos 95% usaldusvahemikega (95% CI). Logistilise regressiooni abil leiti viljatuse esinemise ja viljatuse tõttu arstile pöördumise šansside suhted valitud sotsiaaldemograafiliste, tervist ning riskikäitumist kirjeldavate teguritega.