Pealkiri: 

Tervise enesehinnang ja arstiabi kasutamine Tervisekäitumise uuringu 2014 andmetel

Autorid: Loigu K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: enesehindamine, tervis, tervisekäitumine, arstiabi
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Loigu2017.pdf813.54 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise enese-hinnangut ja selle seost arstiabi kasutamisega. Töö põhineb "Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu" (TKU) 2014. aasta andmete põhjal.
Magistritöö valimisse kaasati 2527 uuritavat, vanuses 17-65, kellest 1013 (40,0%) olid mehed ja 1514 (60%) olid naised. Tervise enesehinnangu analüüsil sotsiaaldemograafiliste ja tervisetunnuste osas kasutati absoluutarve ja protsente ning Pearsoni hii-ruut testi. Tervise enesehinnangu seost ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi lõikes analüüsiti kohandamata ning taustatunnuste teguritele kohandatud logistilise regressiooni mudeliga ning väljendati šansisuhtena, esitati ka 95% usaldusintervallid (CI).