Pealkiri: 

HIV-positiivsete inimeste antiretroviirusravi soostumus ja seda mõjutavad tegurid

Autorid: Kallavus K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: HIV, ravi, ravisoostumus
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kallavus2017.pdf1.21 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöös uuriti Eesti HIV-positiivsete antiretroviirusravi saavate inimeste ravisoostumust ja seda mõjutavaid tegureid. Töö eesmärgid olid: (1) kirjeldada Eesti HIV-positiivsete inimeste ravisoostumust soodustavaid ja takistavaid tegureid, (2) kirjeldada HIV-positiivsete inimeste ravisoostumust sotsiaaldemograafiliste, terviseseisundi ja riskikäitumise, inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ja antiretroviirusraviga (ARV-ravi) seotud tunnuste ning soodustavate ja takistavate tegurite lõikes, ning (3) analüüsida ravisoostumuse seoseid kõigi potentsiaalselt ravisoostumust mõjutavate tunnuste ja teguritega.