Pealkiri: 

Geriaatrilised hindamised 2012-2015

Autorid: Šved-Pantelejeva J
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: geriaatria, eakad
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sved2016.pdf1.34 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Analüüsis antakse ülevaade tervishoiuteenuse osutajate poolt teostatud geriaatriliste hindamiste kohta aastatel 2012-2015 suunamiste, tulemuste ja patsientide vanuserühmade lõikes.
Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu ehk geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid (nt tegevus- ja liikumisterapeudid jt).