Pealkiri: 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2016. Health Behavior among Estonian Adult Population, 2016

Autorid: Tekkel M, Veideman T
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, terviseuuringud, Eesti, suitsetamine, riskikäitumine, füüsiline aktiivsus, arstiabi, ravimikasutus, alkoholitarbimine, narkomaania, liikluskäitumine
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervisekaitumine2017.pdf3.84 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on toimunud igal paarisaastal alates aastast 1990 Finbalt (Finbalt Health Monitor) ühisuuringu raames. Alates 2012. aastast jätkavad selles osalenud riigid iseseisva uuringuga. TKU lähtub endiselt ühisuuringu metoodikast ja kokkulepetest, et säilitada võrreldavus varasemate tulemustega, kuid mõnevõrra muudetud küsimustikuga.
TKU peamised uuritavad valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarbimine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, aga ka terviseseisund koos tervise enesehinnanguga ja arstiabi ning ravimite kasutamine.
Alates 2004. aastast teostab uuringut Tervise Arengu Instituudi (TAI) epidemioloogia ja biostatistika osakond, aastal 2016 - Mare Tekkel (vastutav täitja), Tatjana Veideman (andmehaldur). TKU2016 tegemiseks saadi kooskõlastus Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteelt (nr. 1258, 10.12.2015),
taotlus uuringu läbiviimiseks registreeriti TAI delikaatsete isikuandmete töötlemise registries (28.12.2015). Uuringut rahastati Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning täiendavalt IUT5-1 raames.
TKU andmebaasis sisalduvaid andmeid on võimalik taotleda kirjalikult/maili teel uuringu vastutavalt täitjalt (e-posti aadress TAI kodulehel). Vabas vormis taotluses peab olema märgitud, milleks andmeid vajatakse (artikkel, diplomitöö jne), lühiselgitus, milline on planeeritava töö eesmärk ja nimekiri, milliseid andmeid täpselt vajatakse (uuringuaasta(d) ja küsimuste numbrid vastavast küsimustikust).