Pealkiri: 

Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi PRIDE korralduse analüüs

Autorid: Tamm G, Kann A, Puolokainen T, et al.
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: perekond, asendushooldus, koolitus
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
PRIDE_analyys2016.pdf1.23 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli analüüsida Eesti (perepõhise) asendushoolduse koolitussüsteemi ja PRIDE koolituste sobivust Eesti oludele. Selleks kasutati nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsivõtteid, mille tulemusena koostati kokkuvõte ja soovitused asendushoolduse korraldussüsteemi muutmiseks. Viidi läbi praeguse koolituste korraldussüsteemi analüüs ja koostati Eesti olusid arvestav koolituste korraldusmudel.