Pealkiri: 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile

Väljaandja/tellija: Uuringukeskus Faktum, Haigekassa
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, rahulolu, tervishoid, haiglad, kiirabi, finantseerimine, ravimid, hambaarstid, hambaravi, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, patsiendid
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Faktum2004.pdf1.46 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: 2004. aasta uuringu eesmärgiks oli selgitada: elanike hinnangud oma tervisele ja suhtumine tervislikesse eluviisidesse; kokkupuuted arstiabiga, hinnangud selle kättesaadavusele ja rahulolu perearstiga, ambulatoorse eriarstiabiga, statsionaarse eriarstiabiga; teadlikkus õigustest seoses erinevate tervishoiuteenustega; hinnangud riiklikule arstiabisüsteemile, sh rahulolu Haigekassaga.
Aruande esimeses osas on toodud metoodika kirjeldus, teises osas tulemused joonistel koos kommentaaride ja selgitustega. Lisas on toodud kasutatud küsimustik ning tulemused tabeljaotustena.
Uuringu tellijaks on Eesti Haigekassa.