Pealkiri: 

Patsientide hinnangud tervisele ja arstiabile

Väljaandja/tellija: Faktum&Ariko, Haigekassa
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, tervishoid, haiglad, ravimid, finantseerimine, hambaarstid, hambaravi, kiirabi, rahulolu, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, patsiendid
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Faktum&Ariko2008.pdf1.89 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: 2008. aasta küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada: elanike hinnangud oma tervisele ja tervislikele eluviisidele; kokkupuuted perearstide, eriarstidega ja ambulatoorse arstiabiga, hinnangud arstidele; kokkupuuted Haigekassaga ja hinnangud sellele; hoiakud seoses digitaalsete uuendustega arstiabis.
Käesoleva aruande esimene osa annab ülevaate küsitluse metoodikast ning teises osas on ära toodud ülevaade põhilistest uuringutulemustest.
Uuringu tellijateks on Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium.