Pealkiri: 

Väga enneaegsete vastsündinute ravitulemused ja ravikulud Eestis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH18

Autorid: Toome L, Varendi H, Joost U, Visk H, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: enneaegsed lapsed, ravi, kulutõhusus, tervisetehnoloogiate hindamine, enneaegne sünnitus, ravitulemused
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: TTH_raport
Viide: Toome L, Varendi H, Joost U, et al. Väga enneaegsete vastsündinute ravitulemused ja ravikulud Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 2015.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH18_Enneaegsed_ravi.pdf2.03 MBAdobe PDF
TTH18_Treatment_of_preterm_infants_summary.pdf165.31 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Euroopas sünnib 5-10% lastest enneaegsena, s.o enne 37+0 gestatsiooninädala (GN) täitumist. Enne 32+0 GNi täitumist ehk väga enneaegsena on Eestis viimase kümne aasta jooksul sündinud 1,1-1,3% lastest. Väga enneaegselt sündinud laste elulemus on drastiliselt kasvanud tänu sünnitusabi ja neonataalse intensiivravi arengule.
Enneaegse sünniga võivad kaasneda tüsistused spetsiifiliste haigustena, millest võivad hilisemas elus kujuneda kroonilised tervise- ja arenguhäired ja/või puuded. Vastsündinu intensiivravi, mis on suunatud tüsistuste riski vähendamisele ja püsivate arenguhäirete tekke vältimisele, on väga ressursimahukas. Neonataalse intensiivravi tulemuslikkust ehk kvaliteeti peegeldab lisaks elulemusele laste tervis kahe aasta vanuses, sest selles eaks on enamik arenguhäireid diagnoositavad, kuid ei ole veel oluliselt mõjutatud perekonna sotsiaal-majanduslikest teguritest.
Käesoleva raporti eesmärgiks oli väga enneaegsete vastsündinute ravi efektiivsuse seostamine tehtud kulutustega Eestis. Raporti tulemusena saavutatakse ülevaade enneaegsete vastsündinute ravitulemustest ja -kuludest Eestis ning võrreldakse ravitulemuste muutumist ajas. Laste tervisetulem ja ravikulud seostatakse perinataalperioodis raviga ja sünnijärgses perioodis ilmnenud tervisehäiretega.
Tõenduspõhiselt efektiivseteks meetoditeks väga enneaegsete laste elulemuse parandamisel ja tervisehäirete riski vähendamisel on sünnieelne glükokortikosteroidide ja antibiootikumide kasutamine, sünnijärgselt surfaktandi manustamine, mitteinvasiivne hingamistoetus ja rinnapiima (vajadusel doonorpiima) kasutamine.
Teaduskirjanduse analüüsi tulemusel selgus, et lisaks ülalnimetatud sekkumistele mõjutab väga enneaegsete vastsündinute tervisetulemit perinataalse abi ja vastsündinute intensiivravi korraldus. Väga enneaegsete ravi koondamine kõrgeima etapi ravivõimalustega ja piisava enneaegsete vastsündinute intensiivravi kogemusega perinataalkeskustesse, millega välditakse ka sünnijärgset varast transporti, vähendab laste suremust ja haigestumist.