Pealkiri: 

Eesti elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas: uuringuaruanne kevad 2015

Väljaandja/tellija: TNS Emor
Märksõnad: hoiakud, personaalmeditsiin, tervisekäitumine, geeniuuringud
Välja antud: 2015
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
personaalmeditsiin2015.pdf1.17 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Uuringu eesmärk on selgitada, kuidas Eesti elanikkond tunnetab personaalmeditsiiniga seotud teemasid ehk milline on lähtepositsioon, millega tuleb personaalmeditsiini lähenemise rakendamisel Eestis arvestada - millised on ootused, hoiakud, informeeritus, kartused ja tõkked.
Tegemist on ühe osaga personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekti 2015-2018 ettevalmistavast eeluuringust. Uuringu tulemused annavad sisendi elanikkonnale suunatud koolitus- ja teavitustegevuse kavandamiseks.
Elanike teadlikkust ja hoiakuid personaalmeditsiini osas kaardistati sel moel esmakordselt, kuid teatud küsimuste osas on võrdlused võimalikud kolme teise regulaaruuringuga: Eesti Geenivaramu poolt läbiviidud uuringuga "Eesti elanike teadlikkus Geenivaramust ja personaalmeditsiinist", Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidud "Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringuga" ning Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa koostöös läbiviidud uuringuga "Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile". Võimalusel on võrdlused nimetatud uuringute tulemustega aastast 2014 aruandes ka esitatud.