Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2015: elanike hinnangute alusel

Autorid: Lepane L
Väljaandja/tellija: Eesti Konjuktuuriinstituut
Märksõnad: alkoholipoliitika, alkohol, alkoholitarbimine, küsitlusuuringud, Eesti, hinnangud
Välja antud: 2016
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Alkoholi2016.pdf733.75 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: 2015.  aasta  küsitlusuuringu  eesmärgiks  oli  elanike tarbimisharjumuste  ja  hinnangute  väljaselgitamine  alkoholitarbimise,  tarbimispiirangute  ja  rahva tervise  kaitsele  suunatud  alkoholipoliitika  meetmete  kohta.  Töö  aruanne  koosneb  kahest  peatükist, millest    esimeses  antakse  ülevaade  elanike  alkoholitarbimise  harjumustest  ja  eelistustest  ning  teises vaadeldakse  elanike  hinnanguid  erinevatele  riikliku  alkoholipoliitika  meetmetele. Uuringu  aluseks  on Eesti  Konjunktuuriinstituudi  tarbijate  paneeli  liikmete  küsitlus  (2015.a.  novembris  2015). Tegemist oli postiküsitlusega aga vastaja võis paberankeedi asemel soovi korral täita veebiankeedi). Küsitluses osales 925  vastanut. Eesti elanikkonna mudeliga vastavusse viimiseks on  andmestik kaalutud soo, vanuse, rahvuse, regiooni ja hariduse lõikes ning küsitletud kogumi iseloomustus on toodud lisas 3. Kaalutud andmestik on esinduslik Eesti 18-74-aastaste elanike suhtes  regiooni,  rahvuse, vanuse, soo ja hariduse lõikes.  Lisas  1  on  toodud  vastuste  üldjaotused,  lisas  2  aga  olulisemad  tarbimisandmed  ja  hinnangud tausttunnuste lõikes.