Pealkiri: 

Eesti tervishoiukulud 2014

Autorid: Inno M, Ruuge M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: kulud, tervishoid, finantseerimine, Eesti
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Inno2015.pdf672.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolev analüüs kuulub Tervise Arengu Instituudi sarja ¿Eesti tervishoiukulud¿. Seekordne analüüs annab lühiülevaate 2012.-2014. aasta tervishoiukuludest. Üldnäitajad on joonistel aastate 2008-2014 kohta.
Analüüsi eesmärgiks on anda teavet tervishoiusüsteemi rahastamisest erinevate rahastamisallikate, rahastamismudelite, tervishoiuteenuste ja teenuseosutajate kaudu, kasutades OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon), WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) ja Eurostati (Euroopa Liidu Statistikaamet) poolt väljatöötatud riigi tervishoiukulude arvestuse metoodikat SHA2011. Rahvusvaheliselt võrreldavad tervishoiukulude andmed on kättesaadavad OECD andmebaasis, tervise alajaotuses: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
Analüüs hõlmab Eesti elanikele tehtud kulutusi. See tähendab, et tervishoiukuludes ei kajastu teadaolevas ulatuses välismaalastele osutatud tervishoiuteenuste ja välismaalaste poolt ostetud tervishoiukaupade kulud.