Pealkiri: 

Haiglate majandustegevus 2003-2014

Autorid: Kruusmaa E
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: haiglad, majandus, aruanded
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haiglate2016.pdf1.3 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Analüüsi eesmärk on kirjeldada haiglate majandustegevust - tulusid, kulusid ja põhivara liikumist haigla liigiti. Käsitletavaks perioodiks on aastad 2003-2014, st periood Eesti eelmise kümnendi esimese poole majanduslikust tõusust läbi vahepealse madalseisu kuni lähiajani.
Vaadeldava ajavahemiku jooksul on oluliselt arenenud nii meditsiinitehnika kui ka uuringute tulemuste interpreteerimisvõimalused (digitehnoloogiad, telemeditsiin). Osa varem ainult haiglates toimunud aeganõudvaid uuringuid ja protseduure on liikunud eriarsti- ja diagnostikaasutustesse, sest ei vaja enam statsionaaris viibimist. Komplitseeritud kõrgtehnoloogiline meditsiinitehnika nõuab suuremaid investeeringuid põhivarasse, kuid samas on tehnika ja meditsiinitehnika areng muutnud teatud uuringuaparatuuri ning analüüsivahendid kättesaadavaks ka pere- ja eriarstiasutustele. Keerulisemad uuringud ja protseduurid nõuavad kõrgemalt kvalifitseeritud ja seetõttu ka kõrgemalt tasustatud personali. Pakutavate teenuste mitmekesistumine suurendab osutatavate teenuste mahtu, mis omakorda tõstab teenuseosutajate tulubaasi.
Koos meditsiiniteenuste turu avanemisega 25.10.2013. aastal - Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius -, on laienenud võimalus saada ja osutada tervishoiuteenuseid Euroopa Liidus ilma seni kehtinud administratiivsete piiranguteta.