Pealkiri: 

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine: 2013/2014. õppeaasta uuringu raport

Autorid: Aasvee K, Liiv K, Eha M, et al.
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: õpilased, tervisekäitumine, Eesti, uuringud
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
kooliopilaste_tervisekaitumine2016.pdf6.2 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Igal neljandal aastal toimub enamikus Euroopa riikides kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC, Health Behaviour of School-aged Children), mis annab mitmekülgse ülevaate 11-15-aastaste koolinoorte tervise ja heaolu kohta. See on WHO partneruuring, koostööd koordineerib WHO Euroopa regionaalbüroo. Viimane HBSC uuring toimus 2013/2014. õppeaastal, saadud tulemuste analüüsimine lõppes põhjaliku rahvusvahelise raporti avalikustamisega k.a 15. märtsil.
Teie käes on kogumik, milles on esitatud HBSC uuringu raames toimunud Eesti õpilaste küsitluse tulemuste mahukas analüüs. Saame teada, millised olid Eestimaa koolilaste tervis ja tervisekäitumine 2014. aastal ning millised on olnud nende suundumused eelmisest uuringust möödunud nelja aasta
jooksul.
Uuringu oluliseks osaks oli nooruki elukeskkonda, sotsiaalmajanduslikku tausta ja sotsiaalseid suhteid iseloomustavate andmete kogumine. Uuringuvaldkondadest on esindatud kehaline ja vaimne tervis, ülekaal ja toitumisharjumused, kehaline aktiivsus, suhted perekonna ja eakaaslastega, koolikiusamine, arstiabi vajanud vigastused ning tubaka, alkoholi ja kanepi tarvitamine.
Me elame muutuvas maailmas, muutumas on ka noorte elukeskkond, suhtlemise viisid ja hoiakud. Seda peab arvesse võtma ka HBSC uuring, mida peegeldab uute tunnuste lülitamine küsimustikku. Üha olulisemaks loetakse noorte sotsiaalse suhtlemise ja emotsionaalse toetuse teemat. 2014. aasta uuringus on küsimused perekonna ja ka õpetajapoolse sotsiaalse toetuse kohta. Esmakordselt sooviti teada, kui sageli suheldakse elektrooniliselt sotsiaalmeedias ja koolikiusamise puhul olid küsimused ka küberkiusamise viiside kohta.
Eestile on oluline noorte riskikäitumine. Alternatiivsetest tubaka tarvitamise viisidest on seekord vesipiibu suitsetamise kõrval küsimused huuletubaka ja e-sigarettide kohta. Esmakordselt tuli õpilastel vastata küsimustele vanemate alkoholiprobleemide kohta, mille alusel selgus, et alkoholiprobleemid esinevad iga neljanda õpilase perekonnas.
HBSC uuringu suur eelis on selle laiahaardelisus - standardiseeritud küsimustikule vastasid korraga kooliõpilased neljakümne kahest Euroopa riigist. Põhjalik rahvusvaheline raport on aluseks WHO Euroopa laste ja noorukite tervise parandamise strateegiatele. Ulatuslik uuring võimaldab Eesti noorte tulemusi võrrelda eakaaslastega üle Euroopa ning võtta arvesse teiste riikide kogemusi noorukite tervisele ja eluviisile suunatud tervisepoliitikas.