Pealkiri: 

Urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkuse ravi ning selle vastavus ravijuhenditele Eestis aastatel 2012-2014

Autorid: Tisler-Sala A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: nakkushaigused, sugulisel teel nakkavad haigused, klamüdioos, ravijuhendid
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tisler-Sala2016.pdf632.09 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös käsitleti urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkuse ravi ning selle vastavust ravijuhenditele aastatel 2012¿2014 Eestis. Magistritöö alaeesmärgid olid kirjeldada urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkuse raviks väljakirjutatud ravimeid, hinnata ravivastavust ravijuhenditele ning ravivastavuse seoseid ravitud isikuid ja ordineerinud arstide kirjeldavate tunnustega.
Analüüsi läbiviimiseks tehti väljavõte Eesti Haigekassa (EHK) ravikindlustuse retseptikeskuse andmekogust. Antud uuringus hinnati Eestis perioodil 2012-2014 urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkusega patsientidele väljakirjutatud antibakteriaalse ravi vastavust Euroopa ja Eesti seksuaalsel teel levivate infektsioonide (STLI) ravijuhenditele. Analüüsiks kasutatud andmed sisaldasid infot ravi saanud isikute (sugu, vanus, valitud nakkuse raviks ordineeritud retseptid kolme aasta jooksul), ravi ordineerinud arstide (eriala, piirkond), valitud nakkuse (urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkuse) raviks väljastatud retseptide (välja kirjutamise kuupäev, ravim, ravimi kogus) kohta.
Kokku kaasati antibakteriaalse ravi ja ravi vastavuse analüüsi 6499 patsiendi ja 7556 unikaalse retsepti andmeid: 6074 urogenitaalse klamüüdianakkusega patsiendi 7105 retsepti ja 425 gonokokknakkusega patsiendi 451 retsepti. Gonokokknakkuse vastu antibiootikumravi said peaaegu võrdselt mees- ja naispatsiendid (vastavalt 47,3% vs 52,7%) vanuses 25-34 aastat (38,4%) Harju piirkonnast (62,1%). Enamik retsepte oli väljastatud dermatoveneroloogia (42,4%) ning sünnitusabi ja günekoloogia eriala arstide poolt (38,8%). Klamüüdianakkuse antibiootikumravi saajad olid peamiselt naised (81,6%) vanuses 15-24 aastat (53,7%) ning neid raviti Harju (46%) ja Tartu (32,7%) piirkondades. Enamik retseptidest (68,9%) oli väljastatud sünnitusabi ja günekoloogia eriala arstide poolt. 14% (n=1057) urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkuse ravi saanud patsientidest said kolme aasta jooksul ravi korduvalt. Kõigist urogenitaalse klamüüdia- ja gonokokknakkuse antibakteriaalseks raviks väljastatud retseptidest ei olnud ravijuhenditega kooskõlas vastavalt 3,8% (95% CI: 3,4-4,3%) ja 48,6% (95% CI: 43,9-53,3%).
Uuringu tulemused näitavad, et urogenitaalse klamüüdianakkuse ravi on valdavalt heas kooskõlas ravijuhenditega. Ravijuhenditele mittevastav antibiootikumravi oli seotud arsti raviasutuse piirkonna (Harju AOR 1,88, 95% CI: 1,38-2,58; Pärnu AOR 2,27, 95% CI: 1,51-3,43) ja erialaga ("teised" rühma erialade arstid AOR 3,13, 95% CI: 1,89-5,14). Kõrgem šanss mittevastavaks raviks oli korduvalt klamüüdianakkuse raviks väljastatud retseptidel (AOR 2,74, 95% CI: 2,11-3,93).
Gonokokknakkuse puhul peaaegu pooled juhtudest on ravitud ravijuhenditele mittevastavalt. Gonokokknakkuse mittevastav ravi oli seotud ravisaaja sooga (naine AOR 3,03, 95% CI: 1,56-5,86), arsti raviasutuse piirkonna (Viru AOR 3,31, 95% CI: 1,34-8,17; Pärnu AOR 6,53, 95% CI: 2,16-19,7) ja erialaga (üldarstiabi AOR 5,62, 95% CI: 2,28-13,82; sünnitusabi ja günekoloogia AOR 5,88, 95% CI: 2,79-12,37; "teised" rühma erialade arstid AOR 10,03, 95% CI: 4,61-21,82). Ravijuhenditele mittevastava ravi väljakirjutamisega seotud patsienti ja raviarsti iseloomustavate tunnuste kirjeldus võimaldab suguhaiguste korrektse ravi alase suunatud teavitustöö korraldamist.