Pealkiri: 

Eesti tervisesüsteemi ülevaade

Autorid: Koppel A , Kahur K , Habicht T , Saar P , Habicht J , van Ginneken E
Väljaandja/tellija: WHO, Euroopa Tervisesüsteemide ja -poliitika Vaatluskeskus
Märksõnad: tervishoid, tervishoiureformid, finantseerimine, seadused, tervishoiutöötajad, esmatasandi tervishoid, perearstid, haiglaravi, kiirabi, ravimid, taastusravi, õendus, hambaravi, rahulolu, teenused, ebavõrdsus, tervishoiukorraldus, haiguskoormus, koolitus
Välja antud: 2008
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Koppel2008.pdf6.18 MBAdobe PDF
Koppel2008_inglisk.pdf2.99 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Ülevaated "Tervisesüsteemid muutustes" on riigipõhised aruanded, milles esitatakse tervisesüsteemi ja konkreetses riigis juba rakendatud või ettevalmistusjärgus olevate reformi- ja poliitikaalgatuste üksikasjalik kirjeldus. Ülevaated käsitlevad seda, kuidas on lähenetud tervishoiuteenuste korraldamisele, rahastamisele ja teenuste osutamisele ning millised on tervisesüsteemi peamiste osapoolte rollid; kirjeldavad tervise valdkonnas läbiviidavate reformide ja algatuste institutsioonilist raamistikku, kulgemist, sisu ja rakendamist; ning tõstavad esile probleemid ja valdkonnad, mis vajavad põhjalikumat analüüsi.