Pealkiri: 

Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014

Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, TNS Emor
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, tervishoiukorraldus, kiirabi, haiglaravi, rahulolu, perearstid, hambaarstid, apteegid, digitaalne terviselugu
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
arstiabi_aruanne2014.pdf3.24 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli mõõta Eesti elanike hinnanguid oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning tervishoiukorraldusele.
Uuringu käigus küsitleti 1645 Eesti 15¿74-aastast elanikku (üldkogum 991 349 inimest). Küsitlustöö viidi läbi ajavahemikus 11. veebruar kuni 1. märts 2015. Aruandes on uuringu tulemusi võrreldud 2009.¿2013. aastal läbi viidud uuringu tulemustega. Silmas tuleb pidada seda, et eelnevate võrdlusaastate uuringuid on läbi viidud silmast silma intervjuudena vastajate kodudes, kasutades lisaks erinevaid lähenemisi valimi moodustamisele ja andmete kaalumisele. Erinevatel
andmekogumise meetoditel, valimi moodustamisel ja andmete kaalumisel on oma mõju uuringu tulemustele, mistõttu tuleb otseste võrdluste tegemisel olla ettevaatlik.