Pealkiri: 

Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015

Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, TNS Emor
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, tervishoiukorraldus, kiirabi, haiglaravi, rahulolu, perearstid, hambaarstid, apteegid, digitaalne terviselugu
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
arstiabi_aruanne2015.pdf2.2 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli mõõta Eesti elanike hinnanguid oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning tervishoiukorraldusele.
Uuringu käigus küsitleti 1669 Eesti 15-74-aastast elanikku (üldkogum 983 826 inimest). Küsitlustöö viidi läbi ajavahemikus 7. oktoobrist 9. novembrini 2015.
Aruandes on uuringu tulemusi võrreldud 2010.-2014. aastal läbi viidud uuringu tulemustega. Enne 2014. aastat viidi uuringuid läbi silmast silma intervjuudena vastajate kodudes, kasutades lisaks erinevaid lähenemisi valimi moodustamisele ja andmete kaalumisele. Erinevatel andmekogumise meetoditel, valimi moodustamisel ja andmete kaalumisel on oma mõju uuringu tulemustele, mistõttu tuleb otseste võrdluste tegemisel olla ettevaatlik.