Pealkiri: 

Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse. Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: arengukavad, tervisepoliitika, Eesti
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI_Teadus2015.pdf819.45 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020 "Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse" koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon (edaspidi teadus ja innovatsioon) senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke.
Strateegia on koostatud Sotsiaalministeeriumi (SoM) eestvõttel. SoM-i ülesanne on korraldada ja rahastada oma valitsemisalale tarvilikku teadus- ja arendustegevust. Strateegia on vajalik selle ülesande lahtimõtestamiseks tervisealal.
Piiratud ressursside, vananeva ja kahaneva rahvastiku ning kasvavate ootuste tingimustes peab tervisesüsteem oma eesmärkide paremaks saavutamiseks muutuma, arenema ja pidevalt õppima ning otsima uudseid lahendusi. Strateegiat koostama ajendas tervisesüsteemi osaliste kasvav ühine tunnetus, et praegune süsteem ei ole ilma seda toetava sihipärase teadustöö ja innovatsioonita jätkusuutlik. Väline impulss teaduse ja innovatsiooni käsitlemiseks tervisesektoris tuli Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti", milles on seatud eesmärgiks suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku kasu.