Pealkiri: 

Keskkonnatervishoiu eesti-inglise seletussõnaraamat

Autorid: Saava A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: keskkonnatervis, sõnaraamatud, keskkond, tervis
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Raamat
Viide: Saava A. Keskkonnatervishoiu eesti-inglise seletussõnaraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 2015.
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Sõnaraamat esitab keskkonnatervishoiu ja selle naaberalade põhiterminoloogia (üle 1500 märksõna), selgitab oskussõnade tähendust ja aitab neid õigesti kasutada. Selgitused on lihtsasti arusaadavad ega nõua erialateadmisi. Toodud on rohkesti sünonüüme, lisatud lühendite ja akronüümide loend ja terminite inglise-eesti register, mis lihtsustab ingliskeelsele terminile eestikeelse vaste leidmist.