Pealkiri: 

Parkinsoni tõve haiguskulusid Eesti ühiskonnale

Autorid: Vois K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
Märksõnad: kulud, haiguskoormus, Eesti, Parkinsoni tõbi, neurodegeneratiivsed haigused, omastehooldus, tervishoiukulud
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vois2014.pdf1.22 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolevas töös vaadati üle Parkinsoni tõvega seotud otsesed ja kaudsed kulud Eesti ühiskonnale ning selle osadele, nagu nt Eesti Haigekassa, patsiendid ja nende pered. Erinevate meetodite kombineerimisel arvutati Parkinsoni tõve haiguskulu. Algandmetena kasutati Eesti Haigekassa ja epidemioloogilise uuringu andmebaasi ning erinevaid avaldatud statistilisi andmebaase ja aruandeid. Kaudsete kulude hindamisel kasutati inimkapitali meetodit.
Eesti ühiskonnale oli Parkinsoni tõve keskmine haiguskulu 2010.-2013. aastal 2305 eurot patsiendi kohta aastas ning kogu ühiskonnale 6,4 miljonit eurot aastas. See on Euroopas avaldatud andmete järgi kõige väiksem. Põhiliselt on see seletatav haiguskulude hindamisel kasutatud meetodite ja valimi erinevustega. Käesolev töö on autorile teadaolevalt ainus, kus on Parkinsoni tõve haiguskulusid hinnatud populatsioonipõhiselt. See oli teostatav tänu võimalusele seostada Tartu linnas ja maakonnas tehtud epidemioloogilise uuringu andmed Eesti Haigekassa andmetega.