Pealkiri: 

Koolieelsete lasteasutuste uuringu tulemused

Autorid: Suurorg L
Märksõnad: lasteaiad, lapsed, tervishoid, tervishoiutöötajad, arstid, õendus, lapsevanemad, seadused
Välja antud: 2001
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Suurorg2001.pdf109.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Riikliku programmi "Laste ja noorukite tervis aastani 2005" alaprojekti "Tervishoid koolis ja koolieelses lasteasutuses" raames püüti aastatel 1999-2001 läbi viidud kahe ankeetküsitluse abil selgitada tervishoiu korraldamise ja tervishoiutöötajate meditsiinilise aktiivsuse olukorda koolieelsetes lasteasutustes.