Pealkiri: 

Eesti terviseuuring 2006. Metodoloogiaülevaade / Estonian Health Interview Survey 2006. Methodological Report

Autorid: Oja L , Matsi A , Leinsalu M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: terviseuuringud, küsitlusuuringud, metodoloogia, küsimustikud, andmed
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2008_1.pdf452.81 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Raport annab põhjaliku ülevaate Eesti terviseuuring 2006 metodoloogiast: uuringu ettevalmistamine ja kavandamine; küsimustiku ja valimi koostamine; küsitlemise tulemused ja nende korrigeerimine; küsitlustöö iseloomustus; andmesisestus ja kodeerimine; küsimusjärgne vastuskadu; andmefail; lisad.
2006. aasta uuringu eesmärgid: rahvastikustruktuurile vastava terviseseisundi ülevaate koostamine; sotsiaalsete, majanduslike, keskkondlike ja käitumuslike tegurite mõju hindamine rahvastiku terviseseisundile; terviseseisundist tulenevate abivajaduste kaardistamine.
Uuringuga kogutakse teavet tervisega seotud valdkondade ja sotsiaalsete ning majanduslike taustatunnuste kohta sündmuslooliselt, s.t sündmuste ajalises järjestatuses, alates nende esmakordsest esinemisest. Tervisega seotud valdkondades kogutakse teavet haiguste esinemise, terviseseisundist tingitud funktsionaalsete ja sotsiaalsete piirangute ning ka tervisekäitumise ja arstiabi kasutamise kohta. Taustatunnustest küsitakse teavet lapsepõlvekodu, vanemate, partnersuhete ja laste kohta, hariduse ja töötamisega seotud valdkondade ning praeguse sotsiaalse ja majandusliku olukorra kohta. Sündmuslooline lähenemine võimaldab hinnata terviseseisundit lähtuvalt varasemast elukäigust ja elustiilist ning siduda kujunenud terviseseisundit edasise toimetulekuga. Sündmuslooline andmestik eeldab keerukamat ankeedi ülesehitust ning pikendab intervjueerimiseks kuluvat aega, kuid samas annab see tulemuste analüüsimiseks tunduvalt avaramad ja aastatega vähem aeguvad võimalused. Lisaks annab Eesti terviseuuring 2006 mitmekülgset teavet ravimite tarvitamise, arstiabi kasutamise ja kättesaadavuse ning ennetustegevuse tõhususe kohta.