Pealkiri: 

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: rahvatervis, arengukavad, võrdsus, keskkond, tervislik eluviis, tervisepoliitika, haiguskoormus
Välja antud: 2012
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tervise_arengukava2012.pdf1.01 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" strateegiliseks valdkonna üldeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist. Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud ka arengukava strateegilise valdkonna üldeesmärgi täitmiseks seatud prioriteedid, alaeesmärgid (strateegilised eesmärgid) ning meetmete kompleksid.