Pealkiri: 

Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: puuetega inimesed, tervisepoliitika, piirangud, sotsiaalne integratsioon, Eesti
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Puudega2014.pdf2.54 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Kogumik on valminud ÜRO puudega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamise, kaitsmise ja järelevalve eesmärgil. Selles antakse eri uuringute põhjal ülevaade puudega inimeste sotsiaalsest lõimumisest Eestis, käsitledes tegevuspiiranguga inimeste tervist, sotsiaalhoolekannet, sidusust ning majandusliku aktiivsuse ja haridusnäitajaid. Nimetatud teemade lahtimõtestamisega püüavad kogumiku autorid anda oma panuse erivajaduste käsitlemisse ja ÜRO puudega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamisse Eestis.